สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
ที่ตั้ง :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อาคาร 20 และ อาคาร 21) เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 035-709097
เบอร์โทรสาร : 035-709097
อีเมล :
rdi@rmutsb.ac.th

แผนที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

035-709097