สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
ที่ตั้ง :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เบอร์โทรศัพท์ : 097-2708866
เบอร์โทรสาร : 035-709097
อีเมล :
rdi@rmutsb.ac.th

แผนที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

097-2708866